Disclaimer

Toegang tot en gebruik van de Landgoed Groenendaal B.V. website is onderworpen aan onderstaande voorwaarden. Door contact te leggen en te behouden met de Landgoed Groenendaal B.V. website stemt u in met deze voorwaarden. Landgoed Groenendaal B.V. is gevestigd te Heemstede en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34006035.

De informatie die wordt aangeboden op deze site is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Landgoed Groenendaal B.V. kan echter niet instaan, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid, betrouwbaarheid en compleetheid van de informatie op deze website, noch kan Landgoed Groenendaal B.V. instaan voor de geschiktheid van de informatie voor een bepaald doel. Landgoed Groenendaal B.V. kan eveneens niet garanderen en aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de Landgoed Groenendaal B.V. website en de voor de site gebruikte servers vrij zijn van computervirussen. Landgoed Groenendaal B.V. behoudt zich het recht voor om de Landgoed Groenendaal B.V. website te allen tijde te wijzigen, aan te vullen, te corrigeren en eventueel te beëindigen. Landgoed Groenendaal B.V. streeft er naar deze site permanent beschikbaar te hebben. Voor de eventuele gevolgen van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van deze site wijst Landgoed Groenendaal B.V. iedere aansprakelijkheid af. Tot slot draagt Landgoed Groenendaal geen verantwoordelijkheid voor informatie op enige andere internetsite of pagina die verwijst naar zowel Landgoed Groenendaal als deze website, www.landgoedgroenendaal.nl.

Bel voor meer informatie: 023 – 528 15 55
of stuur een e-mail naar: info@www.landgoedgroenendaal.nl