Algemene Voorwaarden
Op alle gedane offertes en aangegane verplichtingen, zowel mondeling als schriftelijk, zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing zoals gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank en de Kamer van Koophandel en Fabrieken te ‘s‑Gravenhage. Op verzoek zenden wij u een exemplaar toe.
Copyright
De teksten, foto’s en grafische voorstellingen op deze site mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Landgoed Groenendaal B.V. worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, mail, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand.
Disclaimer
Toegang tot en gebruik van de Landgoed Groenendaal B.V. website is onderworpen aan onderstaande voorwaarden. Door contact te leggen en te behouden met de Landgoed Groenendaal B.V. website stemt u in met deze voorwaarden. Landgoed Groenendaal B.V. is gevestigd te Heemstede en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34006035.
De informatie die wordt aangeboden op deze site is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Landgoed Groenendaal B.V. kan echter niet instaan, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid, betrouwbaarheid en compleetheid van de informatie op deze website, noch kan Landgoed Groenendaal B.V. instaan voor de geschiktheid van de informatie voor een bepaald doel. Landgoed Groenendaal B.V. kan eveneens niet garanderen en aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de Landgoed Groenendaal B.V. website en de voor de site gebruikte servers vrij zijn van computervirussen. Landgoed Groenendaal B.V. behoudt zich het recht voor om de Landgoed Groenendaal B.V. website te allen tijde te wijzigen, aan te vullen, te corrigeren en eventueel te beëindigen. Landgoed Groenendaal B.V. streeft er naar deze site permanent beschikbaar te hebben. Voor de eventuele gevolgen van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van deze site wijst Landgoed Groenendaal B.V. iedere aansprakelijkheid af. Tot slot draagt Landgoed Groenendaal geen verantwoordelijkheid voor informatie op enige andere internetsite of pagina die verwijst naar zowel Landgoed Groenendaal als deze website, www.landgoedgroenendaal.nl.
Privacy statement
Landgoed Groenendaal B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van de website zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Door uw persoonsgegevens op te geven via de website gaat u ermee akkoord dat Landgoed Groenendaal B.V. uw gegevens overeenkomstig dit Privacy Statement gebruikt.
Wij gebruiken uitsluitend gegevens die vrijwillig zijn gegeven door personen die onze website bezoeken. U kunt uw persoonsgegevens opgeven om informatie aan te vragen of om nieuwsbrieven te ontvangen. Wij gebruiken uw gegevens voor de uitvoering van uw opdracht en om u te informeren. Indien u hier bezwaar tegen heeft of uw gegevens wilt corrigeren of opvragen, kunt u contact met ons opnemen via info@landgoedgroenendaal.nl. Landgoed Groenendaal B.V. verstrekt geen persoonlijke gegevens aan derden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.
De Landgoed Groenendaal website gebruikt cookies voor een correcte functionele werking zoals bijvoorbeeld bij de weergave van navigatieonderdelen en het doen van een reservering. Daarnaast maakt deze website gebruik van Google Tag Manager voor het verkrijgen van inzicht in gebruik van deze website evenals het resultaat van marketinginspanningen.